ورود
ابر زندگی
خبر
چگونه یک شریک مناسب برای کسب و کار خود انتخاب کنیم؟

برخی از پژوهش‌ها نقش تیم در موفقیت کسب وکار‌ها را تا ۷۰ درصد عنوان کرده اند از این رو مدیران کسب وکار باید بتوانند نسبت به انتخاب شریک، سرمایه گذار و نیروی انسانی توانمند اقدام کنند؛ افرادی که بر طبق برنامه‌ها و اهداف مشخص شده شرکت دور هم جمع شده اند، دارای یک بیانیه ماموریت یکسان هستند، ارزش‌ها و الزامات ارزشی همسان داشته و تئوری نقش را بخوبی می‌دانند.

او ادامه داد: چه بسیار کسب وکار‌هایی که به دلیل کار تی‌‌می‌خوب و با برنامه، حتی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی، توانسته اند پایدار مانده و موفق شوند و در مقابل کسب وکار‌هایی که علی رغم داشتن منابع مالی خوب و محصول خوب، به دلیل مشکلات بین شرکا و اعضای تیم از هم پاشیده اند.

اسدی بیان کرد: برای اینکه در کسب وکارتان موفق شوید، شریک خوب انتخاب کنید. بسیاری از کسب وکار‌ها به دلیل ضعف در انتخاب شریک از هم می‌پاشند. اگر بدنبال موفقیت کسب وکار خود هستید از همان روز شروع کسب وکار باید به دنبال انتخاب شریک مشابه خودتان و اهدافتان باشید. آیا شما برای ازدواج، هر کسی که به شما پیشنهاد ازدواج دهد را قبول می‌کنید؟ قطعا نه! قطعا تحقیق می‌کنید، مطالعه می‌کنید، بررسی می‌کنید و مبتنی بر شرایط خود و طرف مقابل انتخاب می‌کنید.

مشاور تخصصی شتابدهنده ابر زندگی درباره نکات مهم انتخاب شریک گفت: شراکت و راه اندازی یک کسب وکار، نه تنها کم ارزش‌تر از ازدواج نیست، بلکه گاهی بسیار مهم‌تر است. فرآیند انتخاب شریک، اگر خوب انجام نپذیرد، احتمال شکست شما قطعی خواهد بود. شما اگر در راه اندازی کسب وکار خودتان تنها باشید، بسیار موفق‌تر خواهید بود تا اینکه شریکی انتخاب کنید که پایه و اساس کار و شخصیت شما را به خطر بیندازد. برای انتخاب شریک خوب در کسب وکار باید نسبت به شخصیت شریک، اخلاق شریک، خطوط قرمز کاری شریک، میزان سرمایه گذاری شریک، نوع کار و فعالیت شریک، رفتار شریک و در نهایت برنامه‌ها و اهداف شریک اطلاعات کافی کسب کنید.

او عنوان کرد: چگونه ‌‌می‌خواهید با کسی که دروغ و بی اخلاقی، جزئی از شخصیت اوست، کسب وکاری مبتنی بر اخلاق شکل دهید؟ این مسائل را باید با موشکافی نهایی کنید. این موضوع در جذب سرمایه از سرمایه گذار نیز بسیار ضروری است. بسیاری از سرمایه گذاران وقتی وارد کسب وکاری شده اند، عامل عقبگرد کسب وکار و شکست آن شده اند از این رو یکی از ضروریاتی که باید هنگام جذب سرمایه در نظر بگیرید، شخصیت سرمایه گذار و شیوه تعاملات است. در دوران کاری خود، برخی از استارت آپ‌ها و کسب وکار‌ها را دیده ام که با سرعت پایین، اما پیوسته و آرام حرکت می‌کرده اند، اما با حضور سرمایه گذاری که مناسب انتخاب نشده است، با سرعت به زمین خورده اند!

اسدی درباره زمان سرمایه گذاری بر استارت آپ‌ها گفت: یکی از مسائل مه‌‌می‌که همیشه در قبال سرمایه گذاری‌ها مطرح ‌‌می‌کنیم، گرفتن مشاوره، جلسات روانشناسی و جلسات آشنایی برای شناخت شخصیت است. سرمایه گذاران هم نباید در هر کسب وکاری سرمایه گذاری کنند. بسیاری از استارت آپ‌ها هم اصول کار تی‌‌می‌و تعامل را نمی‌دانند و با جذب سرمایه، موجب نابودی سرمایه می‌شوند.

مدیرعامل بنیاد توسعه فناوری فرهنگی درباره انتخاب افراد شرکت اظهار کرد: برای انتخاب افراد باید به صورت ویژه و با رویکرد نگاه تخصصی به منابع انسانی اقدام کرد. امروزه تست‌های شخصیت شناسی قابل اتکایی در حوزه منابع انسانی وجود دارد که می‌توان به آن اتکا کرد. باید تلاش کنیم شرح وظیفه هر یک از اعضای تیم را برای نوع هدف خود مشخص کنیم و آنگاه با یک نگاه بینا، نسبت به انتخاب اعضا اقدام کنیم.

او ادامه داد: تیم فوتبال یک نمونه بسیار خوب برای انتخاب بازیکنان است. اگر مربی، تیم را برای یک بازی دفاعی شکل داده باشد، قطعا در این تیم فوتبال، بازیکنان با خصوصیات دفاعی در اولویت پذیرش خواهند بود. حالا تصور کنید تیم فوتبال شما باید یک بازی تهاج‌‌می‌انجام دهد، قطعا بازیکنان تغییر می‌کنند. مربی تی‌‌می‌که نتواند با توجه به جدول امتیازات، ساختار رقبا، زمین بازی، وضعیت آب و هوا، وضعیت منابع مالی و وضعیت مصدومین نسبت به انتخاب ساختار اقدام کند، باعث شکست تیم خود خواهد شد.

اسدی گفت: تیم کسب وکار، دقیقا شبیه به یک بازی فوتبال است. افراد باید بر طبق وضعیت بازار، اهداف، رقبا و زمان ارائه محصول انتخاب شوند. برای انتخاب افراد باید گذشته آن‌ها در تیم‌ها و شرکت‌های دیگر را بررسی و باید شخصیت و استعداد افراد را شناسایی کرد.

1399-06-04 نویسنده : زیست بوم تولید محتوای دیجیتال