ورود
ابر زندگی
خبر
چهارمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب

ثبت نام برای چهارمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب آغاز شد
برنامه آموزشی:
آموزش کدنویسی به زبان اسکرچ: خانم مهندس سمیرا اثنی عشری
آموزش خلاقیت: خانم دکتر زهرا نقش، هیات علمی دانشگاه تهران
سرفصل های آموزشی برنامه نویسی با نرم افزار اسکرچ:
1- کارگاه چگونگی تدریس اسکرچ به کودکان شامل مبانی اسکرچ، شیوه‌های آموزش و شیوه‌های ارزیابی برنامه اسکرچ
2- کارگاه عملی
سرفصل های آموزش خلاقیت: 
1- مفاهیم خلاقیت
2- مفاهیم سواد دیجیتال
3- مفاهیم تفکر انتقادی
4- مفاهیم کارآفرینی و کودک
زمان برگزاری رویداد: 26 و 27 و 28 شهریورماه 98
محل برگزاری رویداد: مرکز تربیت مربی و پژوهش‌های فنی و حرفه‌ای کرج
https://darkoobcode.ir

1399-04-14 نویسنده : زیست بوم تولید محتوای دیجیتال