ورود
ابر زندگی
خبر
رقابت نفس گیر 50 استارت آپ حوزه فناوری فرهنگی در راستای جذب سرمایه میلیاردی

به گزارش روابط عمومی شتابدهنده ابر زندگی، در این رویداد که طبق اعلام پیشین اواخر بهمن ماه برگزار خواهد شد، کسب و کارها و صاحبان ایده و محصول اولیه در حوزه فناوری های فرهنگی که در مرحله ی گزینش اولیه مورد تایید قرار گرفته اند با ارائه ایده ها و شرحی از کسب و کار خود حاضر شده و سرمایه گذاران بخش خصوصی و دولتی که پیش از این برای حضور در این رویداد اعلام امادگی نموده اند، بر طبق شرایط خاص خود بر روی این کسب و کارها سرمایه گذاری می نمایند.

گفتنی است در جلسه ی صبح امروز، هریک از سرمایه گذاران در مورد نحوه، چگونگی و میزان سرمایه گذاری خود توضیحاتی را ارائه داده و از آمادگی جهت حمایت از کسب و کارهای داخلی و ایده های نوین و خلاقانه در حوزه فناوری های فرهنگی خبر دادند تا بستر مناسب برای توسعه و حتی صادرات محصولات این کسب و کارها فراهم آید. تا اینجا به نظر می رسد که سرمایه گذاران با عزمی جدی جهت سرمایه گذاری بر روی کسب و کارهای حوزه فناوری های فرهنگی پای کار آمده اند.

شایان ذکر است که 50 استارت آپ در این رویداد برای جذب سرمایه میلیاردی به رقابت نفس گیری با یکدیگر خواهند پرداخت

1399-11-19 نویسنده : زیست بوم تولید محتوای دیجیتال