ورود
ابر زندگی
خبر
دومین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب

بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب

اين بوت كمپ در مرکز تربیت مربی و پژوهش های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار شد و افراد شركت كننده با تمام انرژي مشغول انجام پروژه هاي خود بودند.
https://darkoobcode.ir

1398-06-22 نویسنده : زیست بوم تولید محتوای دیجیتال