ورود
ابر زندگی
خبر
تشنگی ایجاد کنید آنگاه آب قیمت خود را خواهد داشت

تور کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در شتابدهنده ابر زندگی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شتابدهنده ابرزندگی تور کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در شتابدهنده ابر زندگی برگزار شد در این بازدید دانشجویان با تیم های مستقر در این مرکز آشنا شدند و با نحوه فعالیت تیم ها؛ چالش ها و فرصت های پیش رو آشنا شدند.

امیرحسین اسدی مدیرعامل شتابدهنده ابرزندگی در این بازدید خطاب به دانشجویان ابراز داشت تشنگی ایجاد کنید آنگاه آب قیمت خود را خواهد داشت.

 

 

 

 

1399-04-14 نویسنده : زیست بوم تولید محتوای دیجیتال