ورود
ابر زندگی
خبر
به همت ابر زندگی تفاهم نامه ای بین سازمان نظام پزشکی و دانشگاه صنعتی شریف منعقد شد

تفاهم نامه توسعه فناوری های سلامت ما بین سازمان نظام پزشکی و دانشگاه صنعتی شریف امضا شد

به گزارش روابط عمومی شتابدهنده ابر زندگی  پس از برگزاری رویداد کارآفرینی فناوری های دیجیتال پزشکی و سلامت  با همکاری شتابدهنده ابر زندگی و سازمان نظام پزشکی تفاهم نامه توسعه فناوری های سلامت ما بین سازمان نظام پزشکی و دانشگاه صنعتی شریف امضا شد.

 مشروح خبر: https://plink.ir/mU1dC

 

 

1399-04-14 نویسنده : زیست بوم تولید محتوای دیجیتال