ورود
ابر زندگی
خبر
برگزاری بوت کمپ آموزش وتوانمند سازی منتوران حوزه صنایع فرهنگی در سیستان و بلوچستان

به گزارش روبط عمومی شتابدهنده ابر زندگی، مخاطبین این برنامه ی بوت کمپ، مدیران و منتورهای مراکز نوآوری دراستان سیستان و بلوچستان بود که در محل مجتمع فناوری و نوآوری سیستان و بلوچستان برگزار شد.

اهداف برگزاری بوت کمپ شناسایی وکشف افراد با پتانسیل بالا، ترویج وارتقاء خلاقیت در زمینه صنایع فرهنگی، افزایش یادگیری به بهره مندی از فناوری‌های عصر حاضر و سواد رسانه، تسهیل دستیابی به افراد به فرصت های یادگیری مناسب و با کیفیت، ترغیب و تشویق و بکارگیری محققان و پژوهشگران نخبه درحوزه صنایع فرهنگی و رشد و توسعه شایستگی باهدف خلق ایده های نوین وحل چالش ها از طریق تعامل وهم فکری درتیم های کاری بوده است.

1398-11-30 نویسنده : زیست بوم تولید محتوای دیجیتال