ورود
ابر زندگی
خبر
برگزاری بوت کمپ آشنایی با مهارت های منتورینگ در حوزه فنآوری های دیجیتال در موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

مرکز نوآوری و خلاقیت موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری با همکاری شتابدهنده ابر زندگی، بنیاد ملی توسعه فنآوری های فرهنگی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) ، با حضور امیر حسین اسدی مدیر عامل بنیاد ملی توسعه فنآوری های فرهنگی، اقدام به برگزاری بوت کمپی با موضوع آشنایی با مهارت های منتورینگ در حوزه فنآوری های دیجیتال نمود.

به گزارش روابط عمومی شتابدهنده ابر زندگی، اهم اهداف این بوت کمپ بدین شرح بود: شناسایی و کشف کارکنان با پتانسیل بالا، ترویج و افزایش خلاقیت و تنوع کاری در زمینه فنآوری های دیجیتال، افزایش یادگیری با آگاهی از فنآوری های عصر حاضر و سواد رسانه ای، ایجاد تسهیل در دستیابی همگان به فرصت های یادگیری با کیفیت خوب و بهای مناسب، ترغیب و تشویق به کارگیری محققین و پژوهشگران نخبه در زمینه فنآوری های دیجیتال، افزایش شایستگی به منظور خلق ایده های جدید و حل مشکلات از طریق تعامل و هم فکری اعضای تیم.

شایان ذکر است که این بوت کمپ روز چهارشنبه 16 مهرماه 99 از ساعت 12 الی 15 در محل موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری واقع در مشهد، بلوار سرافرازان، خیابان سرافرازان 9 برگزار شد.

1399-07-16 نویسنده : زیست بوم تولید محتوای دیجیتال