ورود
ابر زندگی
خبر
بازدید مدیران کمیته ملی المپیک از شتابدهنده ابر زندگی

روز گذشته جمعی از مدیران کمیته ملی المپیک با حضور در شتابدهنده ابر زندگی از استارتاپ های دهکده هوشمند، کافه گیم، فیناب، آرمه تخفیف پارسیان، دارکوب و استارتاپ های دیگر این مجموعه بازدید کردند و پس از آن با مدیران شتابدهنده، در زمینه تلفیق فناوری دیجیتال و ورزش به کمک ورزشکاران به بحث و گفتگو پرداختند

 

1399-04-14 نویسنده : زیست بوم تولید محتوای دیجیتال