ورود
ابر زندگی
خبر
بازدید آقای دکتر سیدصادق امامیان از شتابدهنده ابر زندگی

آقای دکتر سیدصادق امامیان معاون رئیس سازمان صداوسیما و رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از شتابدهنده ابر زندگی و استارتاپ های مستقر در این مجموعه، دهکده هوشمند، اچپن، سیمو، کافه گیم، فیناب، تخفیف آرمه پارسیان و مجموعه‌‌ی قورت بده  بازدید کردند

1399-04-14 نویسنده : زیست بوم تولید محتوای دیجیتال