ورود
ابر زندگی
خبر
اعلام اسامی تیم های راه یافته به اولین رویداد فناوری و کارآفرینی امداد و نجات

به گزارش روابط عمومی، کمیته علمی اولین رویداد کارآفرینی و فناوری امداد و نجات کار پس از بررسی ایده های ارسالی به دبیرخانه این رویداد اسامی تیم های راه یافته به اولین رویداد فناوری و کارآفرینی امداد و نجات را اعلام کرد.

برای اطلاع از اسامی تیم های حاضر فایل pdf را دانلود نمایید.

https://helaltech.ir/upload/zamime/70_3481801.pdf

1399-04-15 نویسنده : زیست بوم تولید محتوای دیجیتال