ورود
گالری تصاویر

گالری تصاویر

رویداد فناوری و کارآفرینی امداد و نجات با همکاری سازمان هلال احمر

رویداد فناوری و کارآفرینی امداد و نجات با همکاری سازمان هلال احمر

رویداد فناوری و کارآفرینی امداد و نجات با همکاری سازمان هلال احمر

افتتاح ساختمان جدید شتابدهنده ابر زندگی

افتتاح ساختمان جدید شتابدهنده ابر زندگی

اولین پیش رویداد کارآفرینی و فناوری شهر خوب

اولین پیش رویداد کارآفرینی و فناوری شهر خوب

اولین پیش رویداد کارآفرینی و فناوری شهر خوب

اولین پیش رویداد کارآفرینی و فناوری شهر خوب

اولین پیش رویداد کارآفرینی و فناوری شهر خوب

اولین پیش رویداد کارآفرینی و فناوری شهر خوب

اولین پیش رویداد کارآفرینی و فناوری شهر خوب

نخستین جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال سلامت، نخستین جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال سلامت در هشت محور بازی‌های رایانه‌ای، تلفن همراه، نرم‌افزارهای رایانه‌ای، وب‌سایت و وبلاگ اطلاع‌رسانی آموزشی، سرویس‌ها و خدمات الکترونیک سلامت، شبکه‌های اجتماعی، سامانه‌های هوشمند سلامت و هنرهای دیجیتال

همایش ملی بررسی نقش رسانه‌های دیجیتال در ارتقای سلامت

جشنواره رسانه های دیجیتال سلامت 1397