ورود
گالری تصاویر

گالری تصاویر

رویداد فناوری و کارآفرینی مراقبت و سالمندی با همکاری سازمان نظام پرستاری و دانشگاه پیام نور و با حمایت شرکت رایتل

رویداد فناوری و کارآفرینی مراقبت و سالمندی با همکاری سازمان نظام پرستاری و دانشگاه پیام نور و با حمایت شرکت رایتل

رویداد فناوری و کارآفرینی مراقبت و سالمندی با همکاری سازمان نظام پرستاری و دانشگاه پیام نور و با حمایت شرکت رایتل

رویداد فناوری و کارآفرینی مراقبت و سالمندی با همکاری سازمان نظام پرستاری و دانشگاه پیام نور و با حمایت شرکت رایتل

بازديد دكتر مهدي محمدي دبير ستاد توسعه ديجيتال و معاونت علمي رياست جمهوري از ابر زندگی

بازديد اقاي احمد خيري سرپرست سازمان مديريت پسماند شهرداری كرج از شتابدهنده

بازديدآقای احمد خیری سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداري كرج از شتابدهنده

بازدید دکتر قادری فر و دکتر محمدزاده از ابر زندگی

بازدید دکتر قادری فر و دکتر محمدزاده از ابر زندگی

رویداد فناوری و کارآفرینی امداد و نجات با همکاری سازمان هلال احمر

رویداد فناوری و کارآفرینی امداد و نجات با همکاری سازمان هلال احمر

رویداد فناوری و کارآفرینی امداد و نجات با همکاری سازمان هلال احمر

رویداد فناوری و کارآفرینی امداد و نجات با همکاری سازمان هلال احمر

رویداد فناوری و کارآفرینی امداد و نجات با همکاری سازمان هلال احمر

رویداد فناوری و کارآفرینی امداد و نجات با همکاری سازمان هلال احمر